تحلیل عربی اختصاصی کنکور انسانی - دی ماه 1401

خب اولین کنکور با سبک جدید برگزار شد… تحلیل کامل براتون قرار خواهد گرفت. سوالات ساده بود و  بعضی سوالات عیناً در پکیج Vip براتون حل کرده بودیم. فقط کافی بود یک بار مجموعه رو دیده باشین تا سوالات این کنکور رو به راحتی پاسخ بدین.

ضرایب دروس در رشته های مختلف در کنکور دی 1401

ضرایب دروس در کنکور دی 1401