اختبر نفسک درس 5 عربی دوازدهم انسانی

اِختَبِر نَفسَکَ. تَرجِمِ الجُمَلَ التّالیهَ؛ ثُمَّ عَینِ المُنادَی. 

(خودت را بیازما. جمله های زیر را به فارسی برگردان؛ سپس منادا را شناسایی کن.)

۱- ﴿ قُل یا أیّهَا الکافِرونَ لا أعبُدُ ما تَعبُدونَ وَ لا أنتُم عابِدونَ ما أعبُدُ﴾

(بگو ای بی دینان، آنچه را شما می پرستید نمی پرستم و شمایان پرستنده آنچه را من می پرستم نیستید.)

گروه منادایی: أیهَا الکافِرونَ

۲- ﴿رَبِّ اجعَلنی مُقیمَ الصَّلاهِ وَ مِن ذُرِّیتی رَبَّنا وَ تَقَبَّل دُعاءِ﴾

(پروردگارا، من را برپادارنده نماز قرار بده و از دودمانم؛ پروردگارا؛ دعای من را بپذیر.)

منادا: رَبَّ؛ رَبَّنا

۳- ﴿یا أیّهَا الإنسانُ ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الکَریمِ﴾

(ای انسان، چه چیزی تو را نسبت به پروردگار بخشنده ات خودبین کرد.)

گروه منادایی: أیّهَا الإنسانُ

۴- ﴿رَبَّنا إنَّنا سَمِعنا مُنادیاً ینادی لِلإیمانِ﴾

(پروردگارا، ما [آوای] ندا دهنده ای را که به ایمان فرامی خواند، شنیدیم.)

منادا: رَبَّ

۵- ﴿یا داوُدُ إنّا جَعَلناکَ خَلیفَهً فِی الأرضِ﴾

(ای داوود، همانا ما تو را در زمین جانشین [خود] گردانیدیم (قرار دادیم).) 

منادا: داوُدُ

۶- اللّهُمَّ إنّی أسألُکَ بِاسمِکَ یا اللهُ یا رَحمانُ یا خَیرَ الغافِرینَ یا ساتِرَ کُلِّ مَعیوبٍ یا غَفّارَ الذُّنوبِ یا مَن سَتَرَ القَبیحَ یا أحسَنَ الخالِقینَ.

(خدایا همانا از تو درخواست می کنم به نامت، ای خدا، ای بخشنده، ای بهترین آمرزندگان، ای پوشاننده هر عیب، ای آمرزنده گناهان، ای کسی که زشت را می پوشاند، ای بهترین آفریننده.)

منادا: اللّهُمَّ، اللهُ، رَحمانُ، خَیرَ، ساتِرَ، غَفّارَ، مَن، أحسَنَ