اختبر نفسک درس 2 عربی دوازدهم انسانی

اِختَبِر نَفسَکَ: عَيِنِ الحالَ في الجُمَلِ التّاليَةِ. (خودت را بیازما: حال را در جمله‌های زیر مشخص کن.)

1- وَصَلَ المُسافِرانَ إلَی المَطار مُتَأخِّرَينِ وَ رَکِبَا الطّائِرَةَ. (مسافران با تأخیر به فرودگاه رسیدند و سوار هواپیما شدند.)

2- تَجتَهِدُ الطّالِبَةُ في أداءِ واجِباتِها راضيَةً وَ تُساعِدُ أُمَّها. (دختر دانش آموز در انجام تکلیف‌هایش با خشنودی تلاش می کند و به مادرش کمک می کند.)

3- يُشَجِّعُ المُتَفَرِّجونَ فريقَهُمُ الفائزَ فَرِحينَ(تماشاگران با خوشحالی تیم برنده شان را تشویق می کنند.)

4- الطّالِبَتانِ تَقرَآنِ دُروسَهُما مُجِدَّتَينِ(دو دختر دانش آموز به جدیت درس‌هایشان را می خوانند.)

اِختَبِر نَفسَکَ: تَرجِمِ الآياتِ الکَريمَةَ ثُمَّ عَيِنِ الحالَ. (خودت را بیازما: آیه‌های ارزشمند زیر را بخوان سپس حال را مشخص کن.)

1- ﴿خُلِقَ الإنسانُ ضَعيفاً﴾   (انسان ناتوان آفریده شده است.)

2- ﴿وَ لا تَهِنوا وَ لا تَحزَنوا وَ أنتُمُ الأعلَونَ﴾   (سست نشوید و اندهگین نباشید در حالی که شما برترید.)

3- ﴿کانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبيِّينَ مُبَشِّرينَ﴾   (مردم امّتی یگانه بودند و خداوند پیامبران را مژده دهنده فرستاد.)

4- ﴿يا أيَّتُهَا النَّفسُ المُطمَئِنَّةُ ارجِعي إلَی رَبِّکِ راضِيَةً مَرضيَّة﴾  (ای نفس آرام با خشنودی و خدا پسندیدگی به سوی پروردگارت بازگرد.)

5- ﴿إنَّما وَليُّکُمُ اللهُ وَ رَسولُهُ وَ الَّذينَ آمَنوا الَّذينَ يُقيمونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتونَ الزَّکاةَ وَ هُم راکِعونَ

(سرپرست شما تنها خدا و پیامبرش و کسانی هستند که ایمان آورده اند کسانی که در حالی که در رکوع اند نماز را بر پای می دارند و زکات می دهند.)

1- لا تهِنوا: سُست نشويد (وَهَنَ)ِ  2- يؤُتْونَ: مي دهند ( آتي، يُؤتي)