اختبر نفسک درس 1 عربی دوازدهم انسانی

اِختَبِر نَفسَکَ (1) تَرجِم هاتَينِ الآيَتَينِ الکَريمَتَينِ. (خودت را بیازما: این دو آیه کریمه را به فارسی برگردان.)

۱- ﴿ فَهذا يَومُ البَعثِ وَلکِنَّکُم کُنتُم لا تَعلَمونَ﴾  (ترجمه: اين، روزِ رستاخيز است؛ ولي شما خودتان نمی دانستيد.)

۲- ﴿ إنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذينَ يُقاتِلونَ في سبيلِهِ صَفّاً کَأنَّهُم بُنيانٌ مَرصوصٌ﴾

(ترجمه: بيگمان خدا كساني را كه صف در صف در راهِ او مي جنگند دوست مي دارد؛ گويي كه ايشان ساختمانی استوارند.)

۱- الَبْعْث: رستاخيز 2- اَلْبُنيانُ الْمَرصوصُ: ساختمان استوار

اِختَبِر نَفسَکَ (2) عَيِّنِ اسْمَ الحُروفِ المُشَبهَّةِ وَ خَبَرَها؛ ثمَ اذْکرْ إعرابَهُما.

۱- لَيْتَ فَصْلَ الرَّبيعِ طَويلٌ في بَلَدِنا لِأنَّ الرَّبيعَ قَصيرٌ هُنا.

(ای کاش فصل بهار در سرزمین ما طولانی باشد؛ زیرا بهار در اینجا کوتاه است.)

(اسم لیت: فَصْلَ، منصوب / خبر لیت: طَويلٌ، مرفوع // اسم أنّ: الرَّبيعَ، منصوب / خبر أنّ: قصیر، مرفوع.)

۲- کَأَنَّ الْمُشتَريَ مُتَرَدِّدٌ في شِراءِ الْبِضاعَةِ؛ وَلٰکِنَّ الْبائِعَ عازِمٌ عَلیٰ بَيْعِها.

(گوی خریدار در خرید کالا دودل است؛ ولی فروشنده تصمیم به فروش آن دارد.)

(اسم کَأَنَّ: الْمُشتَريَ، منصوب / خبر کَأَنَّ: مُتَرَدِّدٌ، مرفوع // اسم لٰکِنَّ: الْبائِعَ، منصوب / خبر لٰکِنَّ: عازِمٌ، مرفوع.)

۳- ابِحَثْ عنْ مَعنیَ »العَصّارَةِ « فِي الْمُعجَمِ؛ لَعَلَّ الْکَلِمَةَ مَکتوبَةٌ فيهِ!

(در واژه نامه به دنبال معنای «عصارة» بگرد؛ زیرا شاید این کلمه در آن نوشته شده باشد.)

(اسم لَعَلَّ: الْکَلِمَةَ، منصوب / خبر لَعَلَّ: مَکتوبَةٌ، مرفوع.)                              الَعَصّارَة: آبميوه گيري

اِختَبِر نَفسَکَ (3) تَرجِم هذِهِ الْأحَاديثَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّرسِ. (خودت را بیازما؛ این حدیثها را بر حسب قواعد درس ترجمه کن.)

۱- لا خَير في قَولٍ إلاّ مَعَ الفِعلِ. (هیچ خیری در در گفتاري نيست مگر اينكه همراه كردار (عمل) باشد.)

۲- لا جِهادَ کَجِهادِ النّفسِ. (هیچ جهادی مانند جهاد با نفس نیست.)

۳- لا لِباسَ أجمَلُ مِنَ العافِيَةِ. (هیچ جامه ای زیباتر از تندرستی نیست.)

۴- لا فَقرَ کَالجَهلِ وَ لا ميراثَ کَالأدَبِ. (هیچ فقری مانند نادانی و هیچ میراثی مانند ادب نیست.)

اِختَبِر نَفسَکَ (4) اِملَأِ الفَراغَ في ما يَلي ثُمَّ عَيِّن نَوعَ «لا» فيهِ. (خودت را بیازما؛ جای خالی را در آنچه می آید پر کن؛ سپس نوع لا را در آن مشخص کن.)

۱- ﴿ هَل يَستَوِي الَّذينَ يَعلَمونَ وَ الَّذينَ لا يَعلَمونَ﴾   آيا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابر هستند؟

۲- ﴿وَ لا يَحزُنکَ قَولُهُم إنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَميعاً…﴾  گفتارشان تو را اندوهگین نکند؛ زيرا ارجمندی، همه برای خداست.

۳- ﴿ذلِکَ الکِتابُ لا رَيْبَ فيهِ هُدیً لِلْمُتَّقينَ﴾  آن کتاب هیچ شکی در آن نیست هدايتی برای پرهيزگاران است.  

۴- ﴿ لا إکراهَ في الدّينِ﴾  هیچ اجباری (واداشتني) در دين نیست.

1- ما يَلي: آنچه مي آيد       2- الریب: شک