اختبر نفسک درس 3 عربی دوازدهم تجربی و ریاضی

اِختَبِر نفسَکَ: تَرجِم ما یَلی ثُمَّ عَیِّنِ المُستَثنَی وَ المُستَثنَی مِنهُ. 

(خودت را بیازما: آنچه را می اید ترجمه کن سپس مستثنا و مستثنا منه را مشخص کن.)

۱- ﴿ کُلُّ شَیءٍ هالِکٌ إلاّ وَجهَهُ﴾

(همه چیز جز چهر. او نابود شدنی است.)

مستثنی: وَجهَ مستثنی مِنْهُ: کُلُّ شَیءٍ

۲- ﴿فَسَجَدَ المَلائکَهُ کُلُّهُم أجمَعونَ إلاّ إبلیسَ استَکبَرَ وَ کانَ مِنَ الکافِرینَ﴾

(پس همه فرشتگان باهم سجده کردند؛ به جز شیطان که خود را بزرگ یافت و از بی دینان شد.)

مستثنی: إبلیسَ / مستثنی مِنْهُ: المَلائکَهُ

۳- کُلُّ عَینٍ باکیَهٌ یَومَ القیامَهِ إلاّ ثَلاثَ أعیُن؛ عَینٌ سَهِرَت فی سَبیلِ اللهِ وَ عَینٌ غُضَّت عَن مَحارِمِ اللهِ وَ عَینٌ فاضَت مِن خَشیَهِ اللهِ.

(هر چشمی روز رستاخیز گریان است، به جز سه چشم: چشمی که در راه خدا بیدار مانده و چشمی که از محارم بر هم نهاده شده و چشمی که از پروای خدا لبریز شده است.)

مستثنی: ثَلاثَ أعیُن / مستثنی مِنْهُ: کُلُّ عَینٍ

۴- کُلُّ وِعاءٍ یَضیقُ بِما جُعِلَ فیهِ إلاّ وِعاءَ العِلمِ فَإنَّهُ یَتَّسِعُ بِهِ.

(هر ظرفی با آنچه در آن نهاده شده تنگ می شود، به جز ظرف دانش؛ زیرا به کمک آن فراخ می شود.)

مستثنی: وِعاءَ العِلمِ / مستثنی مِنْهُ: کُلُّ وِعاءٍ

۵- کُلُّ شَیءٍ یَرخُصُ إذا کَثُرَ إلاّ الأدَبَ فَإنَّهُ إذا کَثُرَ غَلا.

(هر چیزی به جز ادب هر گاه فراوان شود ارزان می شود؛ زیرا ادب هر گاه زیاد شود پر بها می شود.)

مستثنی: الأدَبَ / مستثنی مِنْهُ: کُلُّ شَیءٍ

۶- لا تَعْلَمُ زَمیلاتی اللُّغَهَ الْفَرَنسیَّهَ إلّا عَطیَّهَ.

(هم شاگردیانم به جز عطیه زبان فرانسه نمی دانند.)

مستثنی: عَطیَّهَ / مستثنی مِنْهُ: زَمیلاتی

۷- حَلَّ الطُّلابُ مَسائِلَ الرّیاضیّاتِ إلّا مَسأَلَهً.

(دانش آموزان به جز یک مسئله [همه] مسایل ریاضی را حل کردند.)

مستثنی: مَسأَلَهً / مستثنی مِنْهُ: مَسائِلَ الرّیاضیّاتِ

اِختَبِر نفسَکَ: تَرجِم العبارات التّالیَهَ ثُمَّ مَیِّز أُسلوبَ الحَصرِ مِن أُسلوب الاِستثناء.

(خودت را بیازما: عبارات زیر را ترجمه کن سپس اسلوب حصر را از اسلوب استثنا جدا کن.)

۱- ﴿ وَ مَا الحَیاهُ الدُّنیا إلاّ لَعِبٌ وَ لَهوٌ…﴾ (و زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست.) / أُسلوبَ الحَصرِ

۲- ﴿… لا یَیأَسُ مِن رَوحِ اللهِ إلاَّ القَومُ الکافِرونَ﴾ ( جز قوم کافران از رحمت خدا ناامید نمی شود.) / أُسلوبَ الحَصرِ

۳- ﴿إنَّ الإنسانَ لَفی خُسرٍ إلاَّ الَّذینَ آمَنوا وَ عَمِلوالصّالِحاتِ﴾ ( همانا انسان در زیان است به جز آنان که ایمان آورده و کارهاى نیک انجام دادند.) / أُسلوب الاِستثناء

۴- ما طالَعْتُ لَیلَهَ الإمْتِحانِ کِتاباً إلّا کِتابَ الْعَرَبیَّهِ. (شب آزمون کتابی را به جز کتاب عربی نخواندم.) / أُسلوب الاِستثناء

۵- قرَأتُ الکِتابَ التاّریخیَّ إلّا مَصادِرَهُ. (کتاب تاریخی را خواندم به جز منابعش را.) / أُسلوب الاِستثناء

۶- اِشتَرَیتُ أنواعَ الفاکِهَهِ إلاّ أناناسَ. (انواع میوه به جز آناناس را خریدم.) / أُسلوب الاِستثناء