فیلم تحلیل عربی کنکور تجربی 98

​​​​​​​ (ترجمه، متن، تحلیل صرفی، ضبط حرکات، قواعد)

PDF دانلود فایل تحلیل عربی کنکور تجربی 98

دوست عزیز تحلیل آزمون سراسری تجربی 98 رو به سه شکل قرار دادیم:

تست 26
تست 27
تست 28
تست 29
تست 30
تست 31
تست 32
تست 33
تست 34
تست 35
بررسی درک مطلب (متن)
تست 36
تست 37
تست 38
تست 39
تست 40
تست 41
تست 42
تست 43
تست 44
تست 45
تست 46
تست 47
تست 48
تست 49
تست 50
برای مشاهده فیلم کامل حل سوالات کنکور تجربی 98 اینجا کلیک کنید

قسمت اول حل تصویری هر تست هست که برای دیدن هر تست روی دکمه مربوط به آن تست کلیک کنید​​​​​​​

قسمت دوم فیلم کامل حل سوالات این کنکور می باشد

قسمت سوم فایل PDF تحلیل سوالات

نکات 10 تست اول (ترجمه)  "40 % عربی کنکور"

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات تست 26  (متوسط)

فعل به صورت اسم ترجمه نشود:​​​​رد گزینه های 3 و 4
ضمیر: رد گزینه 3​​​​​​​
اسم تفضیل: رد گزینه های 2 و 4

۲۶- و اُدعُ إلى سبيل ربّك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادِلْهم بالّتي هي أحسن:                                     تجربی 98
۱) به راه پروردگارت با حکمت و موعظه نیکو دعوت کن، و با آنان با آنچه نیکوتر است مجادله کن!
۲) به راه خدای خود بوسیله دانش و پند نیکو فراخوان، و با آنان بوسیله سخنان خوب و زیبا مقابله کن!
۳) دعوت به راه خداوند باید با حکمت و موعظه پسندیده باشد، و با آنان با هر چه نیکوتر است مجادله کن!
٤) فراخواندن به راه خدای خود را از طریق پند و اندرز، زیبا انجام بده، و با آنان با شیوه ای بهتر مقابله کن!

رفتن به ابتدای مقاله
تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات تست 27  (متوسط)

زمان فعل: رد گزینه های 1 و 4
ترجمه اسم موصول: رد گزینه 3​​​​​​​

 ۲۷- «يَبلغ الصّادقون بصدقهم ما لا يبلغُه الكاذبون باحتيالهم!»                                                                       تجربی 98​​​​​​​
۱) صادقان با صدق خود به همان چیزی می رسند که کاذبان با فریبکاری خود به آن نرسیده اند!
۲) راستگویان با راستگویی خود به چیزی می رسند که دروغگویان با حیله گری خود به آن نمیرسند!
۳) اشخاص راستگو با صداقت خویش آنچه را بدست می آورند، اشخاص دروغگو با حیله گری خود بدست نمی آورند!

٤​​​​​​​) افراد صادق با راستگوئی خویش چیزی را بدست می آورند که دروغگویان با فریبکاری خود بدست نیاورده اند!​​​​​​​

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات تست 28  (متوسط)

اسم نکره + جمله وصفیه: رد گزینه های 1 و 2 و 3
تفاوت جمله اسمیه و فعلیه:​​​​​​رد گزینه های 1 و 2 و 3

 ۲۸- «لا قوّةَ تَقدر أن تُنقذَنا من خرافاتٍ نَعيش معها إلّا التفکُّرُ!»:                                               تجربی 98
۱) هیچ نیرویی که بتواند زندگی ما را از خرافه هایی که به آن زنده ایم، برهاند، جز اندیشه نیست!
۲) جز تفّکر، قدرتی نیست که قادر باشد ما را نجات بدهد از اینکه با خرافات زندگی نمائیم!
۳) فقط قدرت اندیشیدن است که می تواند ما را از خرافه هایی نجات دهد که با آن زنده ایم!
٤
) نیرویی که می تواند ما را از خرافاتی که با آن زندگی می کنیم، رها سازد، فقط تفکر است!

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات تست 29  (سخت)

زمان فعل:​​​​رد گزینه 4
تاکید کلمه کل: رد گزینه های 1 و 3​​​​​​​
ترجمه اسم موصول: رد گزینه های 1 و 4

۲۹- «صعد الزوّار كلُّهم جبلَ النّور لزيارة غار حراء إلّا من لم يقدروا على الصُّعود!»:                             تجربی 98
۱) همه زوّار برای دیدار غار حراء در کوه نور، از آن بالا رفتند مگر آن کسی که نمی توانست بالا برود!
۲) زائران همگی برای زیارت غار حراء از کوه نور بالا رفتند مگر کسانی که برای صعود قدرت نداشتند!
۳) همه زائران بخاطر زیارت غار حراء کوه نور را در نوردیدند جز آنها که قدرت بالا رفتن نداشتند!
٤) زوّار همگی به دیدن غار حراء از کوه نور صعود می کنند جز آن کس که نمی تواند صعود کند!​​​​​​​

نکات تست 30  (ساده)

مفرد و جمع: رد گزینه های 2 و 3
ترجمه افعال ناقصه: رد گزینه 4

۳۰- «الاستفادة من الجوّال ليست مسموحة في حصّة الامتحان!»:       تجربی 98
۱​​​​​​​) استفاده از تلفن همراه در جلسه امتحان مجاز نیست!
۲) بکار بردن گوشی همراه در جلسات امتحان منعی ندارد!
۳) آوردن تلفن همراه در جلسه امتحانات مانعی ندارد!
٤) از گوشی همراه استفاده کردن در جلسه امتحان مجاز است!​​​​​​​

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات تست 31  (ساده)

زمان فعل:​​​​رد گزینه های 1 و 2 و 3
مفرد و جمع: رد گزینه های 1 و 3​​​​​​​
معرفه و نکره: رد گزینه 2

۳۱- «تستطيع الدّلافينُ أن تُرشدنا إلى مكان سقوط طائرة أو مكان غرق سفينة!»: دلفینها ....      تجربی 98
۱) توانستند ما را به مکان سقوط هواپیماها و غرق کشتیها هدایت کنند!
۲) می توانستند ما را به مکان سقوط هواپیما و غرق کشتی، راهنمایی کنند!
۳) توانستند ما را به مکان سقوط هواپیماها یا مکان غرق کشتیها هدایت نمایند!
٤) می توانند ما را به مکان سقوط یک هواپیما یا مکان غرق یک کشتی، راهنمایی کنند!​​​​​​​

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات تست 32  (متوسط)

اسم نکره:​​​​رد گزینه 3
مفرد و جمع: رد گزینه های 1 و 3​​​​​​​
دو اسم نکره: رد گزینه های 1 و 3 و 4

۳۲- «لمّا رأى الطبيبُ أنّي مصاب بالزّكام الشديد و أيضاً عندي حُمّى شديدة، كتب لي وصفة تحتوي على مقدار من الشراب و حبوب مسكّنة!»:  تجربی 98
۱) وقتی پزشک مرا دید که به زکام و تب شدید گرفتار شده ام، نسخه ای را که برایم نوشت محتوی مقداری شربت و قرصهای مسکّن بود!
۲) پزشک وقتی دید من دچار زکام شدید هستم و نیز تب شدیدی دارم، نسخه ای برایم نوشت که محتوی مقداری شربت و قرصهایی مسکّن بود!
۳) طبیب چون دید مبتلی به سرماخوردگی سخت و تب شدید هستم، برایم نسخه ای نوشت که در آن شربتی بود و تعدادی قرص مسکّن!
٤) چون طبيب دچار شدن مرا به سرماخوردگی شدید و نیز تب بالا دید، نسخه را برایم نوشت که آن شامل مقداری از شربت بود و قرصهایی مسکّن!

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات تست 33  (ساده)

معرفه و نکره: خطا در گزینه 1
ضمیر: خطا در گزینه 1

سوال عیّن الخطا

 ۳۳- عيّن الخطأ:                                                                                                                                   تجربی 98
۱​​​​​​​) لا يقدر المتكّبرُ الجبّار أن يَزرع بذر الحكمة في قلبه،: یک خود بزرگ بین ستمگر نمی تواند بذر حکمتی در قلب بکارد،
۲) لأنّ هذا القلب يُبنى من الصُّخور، ولكن هذا الحكمة: زیرا این قلب از صخره ها ساخته شده، لیکن این حکمت،
۳) تَنبت في قلب المتواضع و تَعمر فيه مدّةً طويلة،: در قلب شخص فروتن می روید و در آن مدتی طولانی ماندگار می شود،

٤​​​​​​​) كأنّ التّواضعَ قرينُ العقل و التكّبرَ دليلُ الجهل: گویی که تواضع همنشین عقل است و تکبّر نشانه جهل! ​​​​​​​

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات تست 34  (متوسط)

ترجمه جمله شرطی:​​​​رد گزینه 1
سَـ ، سوف = خواهد: رد گزینه 2
مفرد و جمع: رد گزینه 4

سوال عیّن الصّحیح

۳٤​​​​​​​​​​​​​​- عيّن الصّحيح:                                                                                                                         تجربی 98
۱​​​​​​​) إذا لا تكون مقتدراً فالآخرون لا يسمعون كلامك: هرگاه مقتدر نبودی دیگران به سخن تو گوش نمی دهند!
۲) لا تُكرمنّ اللئيمَ لِأنّه يتمّرد تمرّداً و أنت تيأس: هرگز انسان فرومایه را گرامی مدار برای اینکه او قطعاً نافرمانی خواهد کرد در حالی که تو مأیوس شده ای!
٣) السكوتُ أجمل كلام قد يستطيع أن يُثير الشخص أكثر من كلّ شيءٍ آخر: سکوت زیباترین سخنی است که گاهی می تواند شخص را بیش از هر چیز دیگری برانگیزاند!

٤) يُصاد الحوت لِيستفيد الكيمياويّون من زيت كبده في صناعة موادّ التجميل: نهنگها صید می شوند تا شیمی دانان از روغن کبد آنها در ساختن مواد آرایشی استفاده کنند!​​​​​​​

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات تست 35  (ساده)

ترجمه اسم نکره: رد گزینه های 2 و 3
و تکرار آن به صورت معرفه: رد گزینه 1

۳5- «اسبهائی را دیدم، آن اسبها کنار صاحبشان بودند!»:       تجربی 98
۱) نظرتُ أفراساً، و كانت أفراس في جنب صاحبها!
۲) شاهدتُ الأفراس الّتي كانت في جنب صاحبيها!
۳) وجدتُ الأفراس و هي كانت جنب صاحبيها!
٤) رأيتُ أفراساً، كانت الأفراس جنب صاحبها!​​​​​​​

متن (درک مطلب) : 4 تست

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

ما باید سعی کنیم مطلب را درک کنیم نه اینکه لغت به لغت ترجمه کنیم

برداشت کلی از این متن: در صحرا گیاه و درخت هم وجود دارد. بعد باران های ناگهانی گل هایی با عمر کوتاه می رویند درخت هایی که برگ کوچک دارن، کمتر نیاز به آب دارند. ریشه درخت ها می تواند خیلی در زمین فرو رفته باشد. انسان با قنات و لوله کشاورزی هم می کند.

في مخلوقات ربِّنا الرّحمن مظاهر من الجمال و المنفعة و الحكمة. تُشاهَد أحياناً في وسط الصَحراء مناطقُ فيها نباتات و أشجار، تَغذيتُها بمياه العيون المتعدِّدة و الآبار (جمعِ بئر)، منها أشجار مُثمِرة كالنّخل. و تَظهر أنواع كثيرة من الأزهار الجميلة في بعض المناطق الصّحراويّة بعد الأمطار الشّديدة، إلّا أنّها لاتدوم حياتُها إلّا 6 أو 8 أسابيع. و توجد أيضاً بعض النباتات ذات الأوراق القليلة لكي لا تفقد من الماء بالتبخّر إلّا القليلَ منه!
و بعض النباتات الصّحراويّة أصلها في باطن الأرض، في عمق أكثر من 50 متراً، و بذلك تستطيع كلُّها العيشَ مدّة طويلة من الزمن! و يُمكن زراعة المحصولات الزّراعيّة في قسم من الصَحراء خصوصاً أطرافها، بواسطة القنوات أو الأنابيب ( لوله ها).​​​​​​​

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات مهم در حل تست های متن

سعی در حدس حدودی لغات متن

۳۶- عيّن الخطأ:                                               تجربی 98
۱​​​​​​​) إنّ الصّحراء جافّة و لا عينَ فيها !
۲) كلّ الأشجار تعیش و إن يكن لها أوراق قليلة!
۳) الأشجار الّتي لها أوراق كثيرة تحتاج إلى ماء أكثر!
٤) هناك بعض الأشجار في الصحراء أصلها في عمق الأرض!

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات مهم در حل تست های متن

گزینه ای که بطور کلی یک موضوع را رد می کند معمولا خطاست. مثلا : هیچ خیری در درختان صحرا نیست.

۳۷- عيّن الصّحيح:                                   تجربی 98
۱) لا فائدة لبعض الأشجار الصّحراويّة!
۲) لا توجد في الصحراء أشجار لها أوراق كثيرة!
۳) حياة الأشجار الصّحراويّة كلّها خارجة عن إرادة الإنسان!
٤) لا بُدّ من الماء الّذي في باطن الأرض لحياة الأشجار الصّحراويّة!​​​​​​​

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات مهم در حل تست های متن

توجه به نکات ساده مطرح شده در متن و کمک گرفتن از اطلاعات عمومی خودمان

۳۸- عيّن الخطأ: إنّ الأشجار في الصّحراء تعيش مدّة طويلة لأنّ ...       تجربی 98
۱) بعضها تشرب الماء من باطن الأرض حتّى في أقلّ من سبعين متراً!
۲) اللّه تعالى يُنزل عليها المطر في أكثر الفصول!
۳) أوراق بعضها قليلة فلا تحتاج إلى ماء كثير!
٤) حياة بعضها بواسطة العيون و الآبار!​​​​​​​

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات مهم در حل تست های متن

وقتی متن می گوید : گیاهان صحرا از آب قنات و لوله   استفاده می کنند (قنات و لوله توسط انسان ساخته می شود) پس نتیجه میگیریم انسان هم در آبیاری آنها نقش دارد.

۳۹- عيّن الخطأ: يمكن أن نحصل في الصّحراء على ...     تجربی 98
۱) النّباتات النّافعة الّتي لها جمال!
۲) الأشجار المثمرة بمساعدة العيون!
٣) المحصولات الزّراعيّة بواسطة القنوات أو الأنابيب!
٤) الأزهار بسبب الأمطار الّتي دوامها ستّة أو ثمانية أسابيع!​​​​​​​

نکات تست های قواعد

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات تست 40  (متوسط)

40- «تُشاهَد»:                                                                                 تجربی 98
۱) مضارع - مزيد ثلاثي (من وزن «تفاعَل») - مجهول / فعلٌ و الجملة فعليّةٌ
۲) مضارع - مزید ثلاثي (حروفه الأصلية: ش هـ د) - معلوم / فعلٌ و فاعله «مناطق»
۳) فعل مضارع – للمخاطب - مزيد ثلاثي (من وزن «فاعل»، و مصدره «مُفاعلة» / فعلٌ مجهول

٤​​​​​​​) فعل مضارع - للغائبة - مزید ثلاثي (حروفه الأصلية: ش هـ د) / فعل و فاعله محذوف، و الجملة فعليةٌ​​​​​​​

باب های ثلاثی مزید:​​​​ رد گزینه 1
فعل مجهول: رد گزینه 2
باب های ثلاثی مزید: رد گزینه 3

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات تست 41  (ساده)

٤​​​​​​​۱- «تَظهر»:                                                                   تجربی 98
۱) فعل مضارع - للمخاطب - معلوم / فعل و مع فاعله جملةٌ فعليّة
۲) مضارع - للغائبة - مجرّد ثلاثي (مصدره: ظُهور) / فاعله «الأزهار»
۳) مضارع - للغائبة - مجرّد ثلاثي / فعل و فاعله «أنواع» و الجملة فعليّة
٤​​​​​​​) فعل مضارع – للمخاطب - مجرّد ثلاثي (مصدره: إظهار) / فعل و فاعله «أنواع»

تشخیص صیغه فعل و فاعل آن:​​​​ رد گزینه های 1 و 2 و 4

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات تست 42  (متوسط)

٤۲- «مُثمِرة»:                                                                      تجربی 98
۱) مفرد مؤنّث - اسم فاعل (فعله: ثَمر) / صفة للموصوف «أشجار»
۲) اسم - مؤنّث - اسم فاعل (مصدره: إثمار) / صفة للموصوف «النخل»
۳) اسم – مفرد مؤنّث - اسم فاعل (مصدره: إثمار) / صفة للموصوف «أشجار»
٤) مفرد مؤنّث - معرفة (علم) - اسم فاعل (فعله: أثمر) / صفة، و الموصوف: أشجار​​​​​​​

ساخت اسم فاعل از مزید:​​​​ رد گزینه 1
موصوف و صفت: رد گزینه 2
معرفه و نکره: رد گزینه 4

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات تست 43  (متوسط)

٤۳- عيّن الخطأ في ضبط حركات الكلمات:                تجربی 98
۱) تَجتَهَدُ الاُمُّ لِتَربيةِ أولادِها اِجتَهاداً بالغاً!
۲) حاوَلَ العُلَماءُ مَعرِفَةَ سِرِّ تِلكَ الظّاهِرةِ العجيبةِ!
۳) لِأنَّ الكُتُبَ تَجارِبُ الأمَمِ عَلى مَرِّ آلافِ السَّنينَ!
٤) شجرةٌ يَستَخدِمُها المُزارِعونَ كسياجٍ حَولَ المَزارِعِ!​​​​​​​

بررسی فعل های ثلاثی مزید:​​​​ خطا در گزینه 1

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات تست 44  (متوسط)

٤٤- «... البضائعِ ... فالنّاس طلبوا من الحكومة أن ...!». عيّن المناسب للفراغات:   تجربی 98
۱) قيمة / يزداد / تُقلِّها                                    
۲) ثمن / كثرت / تُمرّرها
۳) أسعار/ اِرتفعت / تُخفِّضها                              
٤) نقود / يرتفع / تُمنِّعها

تطبیق جنس (مذکر و مونث) مبتدا و خبر:​​​​ رد گزینه های 1 و 2 و 4

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات تست 45  (ساده)

45 - عيّن ما ليس فيه من المتضاد:              تجربی 98
۱) كلّ يوم يحتوي على ليل و نهار!                     
۲) الشّمس و القمر کُرتان من الكرات السماوية!
۳) القيام و القعود من أعمال الصّلاة!                  
​​​​​​​٤) إنّ اللّه يُخرج المؤمنين من الظُلمات إلى النّور!​​​​​​​

تشخیص متضاد (ماه و خورشید متضاد نیستند): خطا در گزینه 2

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات تست 46  (ساده)

46 - عيّن ما ليس فيه جمعٌ سالم للمؤنث:   تجربی 98
۱) لَطَمنا العدوَّ أشدَّ اللّطمات!                         
۲) لي جوّالٌ من أدّق الجوّالات الجديدة!
۳) لبعض أولياء اللّه كرامات كثيرة!                    
٤) صوتُ تلاوة القرآن مِن أجمل الأصوات لنا!

شناخت انواع جمع (مذکر، مونث و مکسر): پاسخ گزینه 4

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات تست 47  (سخت)

47 - عيّن ما فيه طلبٌ للقيام بالعمل:                      تجربی 98
۱) ليذهبوا إلى المدرسة!
۲) قاموا ليذهبوا إلى المدرسة!
۳) لَهم إمّا الذّهاب إلى المدرسة و إمّا البقاء فيها!
٤) هم اِجتمَعوا لِلذّهاب إلى المدرسة قبل فوات الفرصة!

شناخت انواع «ل» در بحث اعراب فعل مضارع: پاسخ گزینه 1

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات تست 48  (سخت)

48 - عيّن ما ليس فيه اُسلوب الشّرط:                   تجربی 98
۱) من يُحسن إلى النّاس فاللّهُ يَجزيه على أحسانه! 
۲) من یُعامل الناسَ بالسّوء لينظُرْ إلى عاقبة أمره!
۳) من يَلتزم بأن يكون عاملاً بما يقول فهو مؤمن!
٤) من سار في طريق العلم لايندم و إن تحمّل المشقّة!

شناخت ساختار جمله شرطی: خطا در گزینه 2

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات تست 49  (ساده)

49- عيّن الكلمة الّتي تكمّل جملة ما قبلها:   تجربی 98
۱) إنّ العلم أحسنُ من المال،                                 
۲) نعلم أنّ للعالم أصدقاء كثيرين،
۳) ولكنّ لصاحب المال أعداء كثيرين،                   
٤) هذا هو الفرق بين العلم و المال!​​​​​​​

شناخت حروف مشبهه بالفعل: پاسخ گزینه 3

تحلیل عربی کنکور تجربی 98

نکات تست 50  (متوسط)

۵۰- عيّن ما فيه «الحصر»:                                   تجربی 98
۱) لم نشاهد الأفلام من التلفاز إلّا ما يُفيدنا منها!
۲) ما صعدنا إلى الجبال المرتفعة إلّا الأقوياء منّا!
۳) ما أتذكّر من أيّام طفولتي إلاّ قصص أبي الجميلة!
٤) لم تبلع الأسماكُ صغارَها في هذا الفلم إلاّ سمكة واحدة!​​​​​​​

تشخیص حصر از مستثنی: پاسخ گزینه 3

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید